ต้องเตรียมตัวอย่างไร ถ้าจะ Backpack เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง

การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปที่แห่งใด สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปตามสถานที่นั้นคือ ต้องการรับรู้เรื่องราว และประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง หรือเรื่องราวการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนสถานที่นั้นๆ ซึ่งการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสามารถทำได้หลายแบบและหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปกับบริษัททัวร์ การเดินทางไปทำงานหรือการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ก็แล้วแต่จุดประสงค์ในการเดินทางของแต่ละคน Continue reading “ต้องเตรียมตัวอย่างไร ถ้าจะ Backpack เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง”

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ถ้าจะ Backpack เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง