เด็กแว้น ไปแอ่นแอ๊นที่ยอดพระจุลจอมเกล้าเกาะสีชัง

กลับจากซาปาไม่ถึงเดือน มือเท้าเริ่มคันอีกแล้ว มันกระซิบบอกว่า “ไปต๊ะเล กันเถอะ” ก็ดีเหมือนกันนะ แต่คราวนี้ไม่อยากเดินทางไกล หาทะเลใกล้กรุงเทพฯ ที่ยังไม่เคยไปดีกว่า Continue reading “เด็กแว้น ไปแอ่นแอ๊นที่ยอดพระจุลจอมเกล้าเกาะสีชัง”

เด็กแว้น ไปแอ่นแอ๊นที่ยอดพระจุลจอมเกล้าเกาะสีชัง