ประกันนักท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยรู้เรื่องการประกัน อาจจะไม่ทราบว่ามีการรับทำประกันในระหว่างการท่องเที่ยว เป็นการประกันช่วงเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาตินิยมทำประกันท่องเที่ยวก่อนมาเที่ยวเมืองไทยเสมอ Continue reading “ประกันนักท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้”

ประกันนักท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้