ประกันนักท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยรู้เรื่องการประกัน อาจจะไม่ทราบว่ามีการรับทำประกันในระหว่างการท่องเที่ยว เป็นการประกันช่วงเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาตินิยมทำประกันท่องเที่ยวก่อนมาเที่ยวเมืองไทยเสมอ Continue reading “ประกันนักท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้”

ประกันนักท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้

ชาร์จแบตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเรียกอีกอย่างว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ไปนั้น เพื่อศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ และทำความเข้าใจธรรมชาติ โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวจะต้อง ไม่ไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น Continue reading “ชาร์จแบตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

ชาร์จแบตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เคล็ดไม่ลับในการจัดกระเป๋า

 

การเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง สิ่งแรกที่หลายคนกังวล นั้นคือการจัดกระเป๋านำสิ่งของสำคัญ ไปใช้ในการเดินทาง ถ้ามีเวลาในการจัดเตรียมเท่าที่ควร ก็อาจจะไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่ถ้าเป็นทริปแบบไม่ทันตั้งตัวหรือทริปด่วน การจัดกระเป๋าในชั่วโมงเร่งรีบ อาจทำให้เราลืมสิ่งของบางอย่างไปได้ Continue reading “เคล็ดไม่ลับในการจัดกระเป๋า”

เคล็ดไม่ลับในการจัดกระเป๋า