ชาร์จแบตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเรียกอีกอย่างว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ไปนั้น เพื่อศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ และทำความเข้าใจธรรมชาติ โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวจะต้อง ไม่ไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น Continue reading “ชาร์จแบตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

ชาร์จแบตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ