ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี

ศาลพระกาฬ

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ที่ขึ้นชื่อได้ว่า “เมืองลิง” เพราะคนและลิงที่อยู่ในเมืองนี้ ดำเนินชีวิตอยู่รวมกันและจะเห็นมันปืนป่ายตามบ้านเรือน 

นักเดินทางสำรอง

Facebook Comments