น้ำตกแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

น้ำตกแม่กำปอง

 

จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่อยู่ในจังหวัดเ­ชียงใหม่ จะมีสายน้ำตกผาดผ่านกลางหมู่บ้าน น้ำตกแม่กำปองนี้เองที่เป็นต้นน้ำทำให้หมู­่บ้านแห่งนี้ชุ่มชื่น อากาศเย็น ตลอดทั้งปี อีกทั้งเวลานอน จะได้ยินเสียงน้ำตกอีกด้วย 

นักเดินทางสำรอง

website: http://www.second-traveler.xyz/
FB: https://www.facebook.com/quotes.of.traveler

Facebook Comments